התוכנית הלאומית 360

 

לוגו התוכנית הלאומית 360

התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון מחוללת שינוי מקיף בהתמודדות החברה הישראלית עם מצבי הסיכון של ילדים ונוער ובני משפחותיהם.

בעקבות המלצות הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ונוער בסיכון ובמצוקה וועדת שמיד חברו חמישה משרדי ממשלה ליישום החלטת הממשלה בנושא זה.

360 – התכנית הלאומית ייחודית בכך שהיא מנוהלת במשותף על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המוביל ומתכלל את התוכנית יחד עם משרד החינוך (השותף להפעלת התוכנית במחוזות). משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה, המשרד לביטחון פנים.

בנוסף, שותפים בתוכנית מרכז השלטון המקומי ואשלים, ג’וינט ישראל, המשתתפת ביישום המרכיב לגיל הרך (“התחלה טובה”).

המטרה:צמצום היקף הסיכון בקרב ילדים ובני נוער

התוכנית מכוונת לצמצם את היקף הילדים ובני הנוער החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם.

כתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה הבין לאומית לזכויות הילד בשבעה תחומי חיים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות נפשית, השתייכות והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגות מסכנת שלהם עצמם. 

הממשלה הגדירה לתכנית 13 יעדים המכוונים לשיפור מצב הילדים והוריהם, ו-13 יעדים המכוונים לשינוי ושדרוג מערך השירותים הקיימים עבורם.

x

שלום אתה מחובר

X
כניסת תושבים
0
    0
    עגלת קניות
    רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות