הרקדות

העירייה מקיימת ערבי ריקוד לציבור התושבים  במהלך חודשי הקיץ בטיילת המזח העירונית.

ההרקדות בחורף מתקיימות באולם הספורט של בית הספר בגין (כניסה לביה"ס מכיוון חניית היכל הספורט בעין שרה).

שעות הרקדות הקיץ בטיילת המזח במהלך חודשי הקיץ :

19:30 - 20:30 ילדים ומשפחות

20:30 - 22:00 בוגרים

שעות הרקדות החורף באולם הספורט של בית ספר בגין:​

19:30 - 20:30 ילדים ומשפחות

20:30 - 22:00 בוגרים

מחיר הכניסה להרקדות הבוגרים בהיכל הוא 10 ₪ .