הרקדות

​עיריית נהריה מקיימת מסורת רבת שנים של ריקודי עם

העירייה מקיימת ערבי ריקוד לציבור התושבים  במהלך חודשי הקיץ בטיילת המזח העירונית 

ובמהלך חודשי החורף בהיכל הספורט העירוני בעין שרה.

שעות הרקדות הקיץ בטיילת המזח במהלך חודשי הקיץ :

19:30 - 20:30 ילדים ומשפחות

20:30 - 22:00 בוגרים

שעות הרקדות החורף בהיכל הספורט בעין שרה :​

19:30 - 20:30 ילדים ומשפחות

20:30 - 22:00 בוגרים

מחיר הכניסה להרקדות הבוגרים בהיכל הוא 10 ₪ .