מגרשים רב תכליתיים

 מספרמיקוםשכונההערות
1
רחוב וייסבורגיוספטל 
2רחוב חנה סנשקרית עשורבסוף הרחוב ליד פארק מד"א
3רחוב זמנהוף
טרומפלדור
ליד בי"ס רונה רמון
4רחוב וולפסון 68עיר צפוןרחוב וולפסון פינת אלי כהן
5רחוב השקד 26עין שרהליד הספורטק
6
רחוב הסייפןעיר דרוםליד בי"ס גולדה