הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעמידה לשרות האזרח מערכת אינטרנט מתקדמת המאפשרת גישה ישירה למידע מקיף בנושא הבנייה.

המידע שניתן למצוא באתר

 • טפסים
 • אגרות
 • מידע תכנוני
 • מידע גיאוגרפי
 • מעקב אחר תיק בנייה
 • הנחיות להגשת בקשת היתר בנייה
 • הנחיות למתן הקלה או שימוש חורג ועוד.

בנוסף ניתן לקבל מענה והדרכה במשרדי הוועדה בשעות קבלת קהל או ע”י פנייה טלפונית ובשעות קבלת הקהל.
הועדה המקומית עיריית נהריה הוקמה על מנת לתת מענה, הדרכה ותמיכה בנושא רישוי והנפקת התרי בנייה בהתאם לחוק התכנון והבנייה בישראל.

מתפקידי הועדה המקומית

 • מתן מידע תכנוני מוקדם לפני פתיחת תיק בקשה להיתר.
 • מתן הנחיות להגשת בקשות להיתר בנייה.
 • בדיקת בקשות להיתרי בנייה ע”פ החוק.
 • טיפול בהתנגדויות לבקשות בנייה.
 • טיפול בבקשות להקלה או שימוש חורג.
 • חישוב תשלומי אגרות והיטלים (חישוב השטחים נערך בידי בודקי התוכניות. חישוב אגרות והיטלים נערך במח’ הגביה)
 • דיונים בועדת רישוי והחלטות לגבי בקשות בנייה.
 • הנפקת היתרי בנייה.
 • פיתוח הישוב ע”י תכניות אב ותכניות בינוי מפורטות.
 • פיקוח על הבניה בכפוף להיתרי בניה.

שעות קבלת קהל במחלקה לתכנון עיר:

יום ראשון – 8:00 – 12:00

יום רביעי – 8:00 – 12:00 ואחר הצהריים 16:00 – 18:00

יום חמישי – 11:00 – 13:00 לאנשי מקצוע בלבד

בימים שני ושלישי – אין קבלת קהל