קבלת קהל במחלקה לתכנון עיר

  • ביום א’- 8:00-12:00
  • יום ד’- 8:00-12:00 ואחה”צ 16:00-18:00
  • יום ה’- 11:00-13:00 – לאנשי מקצוע בלבד.
  • בימי ב’ ו-ג’ אין קבלת קהל

קביעת פגישה

ניתן לקבוע פגישה עם מהנדס העיר ו/או מנהל המחלקה לתכנון עיר, בתאום מראש,

מהנדס העיר

טלפון: 04-9879895
פקס: 04-9879844

מחלקת תכנון עיר

טלפון: 04-9879891 
פקס: 04-9512324