משק לשעת חירום

 

אחזקת מקלטים בבתים משותפים בעקבות פניית תושבים בנושא הטיפול במקלטים המשותפים, להלן עדכון ההנחיות של הג”א ושל העירייה:
על פי חוק הג”א – האחריות לאחזקת מקלט בבית משותף או במפעל, מוטלת על דיירי הבית ו/או על בעל המפעל. האחריות כוללת: ניקיון, אחזקה, ציוד ופינוי כל חפץ או מיטלטלין שאין להחזיקו במקלט או המפריע לדרכי הגישה אל המקלט.

רשימת ציוד הכרחי במקלט

 • מטפי כיבוי אש
 • תיק עזרה ראשונה
 • מיכל שתייה
 • שירותים רגיל / כימי
 • שקים לאיסוף / סילוק אשפה
 • פנסי זרקור

מערך המשק לשעת חירום (מל”ח) הינו גוף המופקד על הכנת המשק החיוני לשעת חירום, וזאת על מנת למנוע במידת האפשר שיבושים ונזקים למשק האזרחי בזמן מלחמה ושעת חירום ולאפשר קיום שגרת חיים תקינה ככל הניתן לאוכלוסייה בעורף. מערך מל”ח אינו מטפל בנושאי ההתגוננות האזרחית – מקלטים, ערכות מגן, פעולות חילוץ והצלה והנחיות התנהגות בשעת חירום – נושאים שהינם בתחום אחריותו של פיקוד העורף.
עפ”י החלטת הממשלה הוקמה וועדת מל”ח עליונה (ומ”ע) המופקדת על הפעלת מערך מל”ח ובראשה עומד שר הביטחון. החלטת הממשלה מס/ 1080 מיום 13 פברואר 2000 מהווה תיקון להחלטת הממשלה הנ”ל, ומרחיבה את האפשרות להפעלת מערך מל”ח גם במצבי חירום שהם תוצאה של אסונות טבע, אסונות הנובעים מפליטת חומרים מסוכנים או אירועי טרור שלא בתקופת לחימה.

סעיף ד’ (2) בהחלטה זו קובע:
“תקופת הפעלת מערך מל”ח “באירועי חירום” כדלקמן: אסונות טבע (כגון: רעידות אדמה, שיטפונות, מגיפות) אסונות הנובעים מפליטת חומרים מסוכנים (כימיים, ביולוגיים, גרעיניים) וכן אירועי טרור שלא בתקופת לחימה – וזאת כאשר נמנעת או נפגעת פעילותו התקינה של המשק החיוני, או קיימת סכנה ממשית למניעת או לפגיעה כאמור”.

הפעלת מערך מל”ח (“תקופת הפעלה”)

במצבי החירום השונים, עשויה הממשלה להחליט על הפעלת מערך מל”ח (“תקופת הפעלה”) בכלל המדינה, או באזורים גיאוגרפיים מוגדרים.

המטרה: מערך מל”ח יפעל לאספקת מוצרים ושירותים חיוניים הדרושים לאוכלוסייה, למשק ולתמיכה במאמץ המלחמתי ובמצבי חירום שונים.

היעדים

 • הכנת מערך מפעלים חיוניים ומלאי חירום על מנת להבטיח אספקת המוצרים החיוניים תוך מגמה לצמצום הנזקים הכלכליים למשק המדינה.
 • הכנת הרשויות המקומיות להתמודדות עם מצבי חירום. הערכות לקליטת אוכלוסייה מפונה.

הגופים העיקריים במערך מל”ח

הגופים העיקריים המופקדים על היערכות המשק החיוני לשעת חירום הם:

 • וועדות ” המל”ח ” (העליונה, הפיקודית והמחוזית)
 • הרשויות הייעודיות לשעת חירום במשרדי הממשלה
 • וועדות ” המל”ח ” ברשויות המקומיות

ועדת מל”ח מקומית

הרשות המקומית אחראית בתחום שיפוטה, באמצעות וועדת מל”ח מקומית, לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי על פי הוראת החוק בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות המקומית ולתוכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו ע”י וועדת מל”ח עליונה. בראשות וועדת מל”ח מקומית עומד ראש העיר.

ב”תקופת ההפעלה” של מל”ח מוגדרת הרשות המקומית כ”מפעל חיוני” המנוהל ע”י וועדת מל”ח מקומית.
יחידת מל”ח מטפלת ומרכזת את כל ההכנות לשעת חירום של עיריית נהריה בתיאום עם רשות החירום הלאומית להתמודדות עם מצבי חירום (רח”ל) ובהנחיית ראש העיר.

הרכב הוועדה והנושאים המטופלים על ידה

יו”ר מל”ח (ראש העיר), נושא באחריות כוללת לכל נושאי מל”ח במרחבי העיר, כולל ההכנות לשעת חירום. מנכ”ל העירייה, מתאם את כל המערכות, בהתאם למדיניות ראש העיר. יו”ר ועדת המשנה לפינוי סעד וחללים מטפל בכל הנושאים הקשורים לזיהוי קורבנות וקבורתם.
ראש המטה (מנהל מחלקת הביטחון), אחראי לתיקי הנתונים והנהלים לשעת חירום, עזרי המטה והציוד הנדרש לפעילות הוועדה ולתרגול המכלולים והרובעים.

תפקידי הרשות בחירום

באירוע חירום חשוב ליצור בין כל אגפי ומחלקות הרשות שפה משותפת, תחומי אחריות ברורים ונהלי עבודה מוגדרים.
לצורך קיום הממשקים הללו חולקה הרשות לחמישה מכלולים שכולם מופעלים על ידי מנהלת העיר להלן המכלולים.

 • תפקידי טיפול באוכלוסייה
  מנהלת גב’ אירית בוסידן, המכלול עוסק בשתי קבוצות עיקריות: אוכלוסיות יעד ידועות מראש: נכים, קשישים, מוגבלים שכלית, אוטיסטים, אוכלוסיות במוסדות טיפוליים, סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, משפחות בסיכון ומשפחות ויחידים בטיפול המחלקה ואוכלוסיות יעד צפויות, משפחות ויחידים שנקלעו למצוקה עקב מצב החירום.
 • תפקידי בהנדסה
  מנהל מר דורון לבב, מכלול הנדסה ותשתיות ברשות נועד לטפל בצרכים הדחופים של האוכלוסייה בתחום התשתיות והשירותים החיוניים הקשורים באספקת מים, טיפול בביוב, חשמל, בבנייה, תחזוקה כללית ודרכים.
 • תפקידי העברת מידע לציבור וכ”א
  מנהלת גב’ רחל ברק, המכלול אחראי ליידע את האוכלוסייה בכל הקשור לסדרי החיים ורמות השירות שמספקת הרשות המקומית בזמן חירום. להנחות את האוכלוסייה בדברים שהם בבחינת “עשה / ואל תעשה”. לקבל מידע ופניות מהציבור ולהגיב לפרסומים שונים הנוגעים לרשות.
 • תפקידי לוגיסטיקה
  מנהל מר עמי אטיאס, המכלול אחראי לספק מענה לוגיסטי לכלל מרכיבי הרשות בתחומי הרכש, האספקה, התחבורה, הציוד, הדלק והמזון. ניהול מלאי החירום של הרשות בדלקים, ציוד, וחלפים הדרושים לפעילות הרשות.
 • תפקידי החינוך
  ממלא מקום מנהל המכלול מר יוסי קורנפלד, תפקידי המכלול בחירום הם, גיבוש מדיניות הפעלה בהתאם להערכת המצב ע”י צוות ניהול למערכת החינוך. תכנון והפעלת תוכניות פעילות לימודיות בהתאם למאפייני הגיל והמקרה. מתן מענה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. מתן מידע לתלמידים, צוותי החינוך וההורים. גיוס ושיתוף הורים ומתנדבים בהפעלת תוכניות הפעילות. תכנון והפעלת תמיכה לצוותים החינוכיים. מתן מענה פסיכולוגי.
 • גורמי ונציגי ביטחון נוספים משתתפים בוועדה, הם:
  נציגי כיבוי אש, משטרה, זק”א וצה”ל (פיקוד העורף). הוועדה מרכזת ומטפלת בכל הנושאים המקצועיים הייעודיים של העיר.

במסגרת עבודת הוועדה ובמהלך כל השנה, נרכש ציוד לשעת חירום (מכלי מים, שמיכות, מזרונים , גנראטורים ועוד ציוד חיוני לשעת חירום) מדי שנה מבוצעת ע”י הוועדה, פעילות שמטרתה העלאת הכשירות והמוכנות לשעת חירום בעיר. במסגרת פעילות זו מתקיימים תרגילי מל”ח משולבים עם צה”ל, פיקוד העורף וכל ארגוני החירום בעיר.

במסגרת פעילות יחידת מל”ח, מבוצעת מדי שנה ביקורת כשירות וכוננות, השתלמויות מקצועיות, קורסים וכנסים לכל חברי מל”ח בעיר. לוועדת מל”ח מרותקים כוח אדם (עובדי עירייה ומתנדבים) ואמצעים לשעת חירום, על פי הנהלים של מל”ח בשעת חירום.

כל נושאי מל”ח בעיר, מרוכזים על ידי מחלקת ביטחון ושירותי חירום בעירייה.

רשימת ציוד מומלץ

 • קו טלפון
 • נקודת חשמל
 • נקודת חיבור לטלוויזיה
 • נקודת חשמל למזגן
 • ציוד להפעלת ילדים במקלט
 • כסאות ישיבה
 • ​מזרונים במידת הצורך
 • מערכת סינון אוויר אב”כ (לשהייה ארוכה ונוחה(​

הציוד יוחזק בארון / ארגז נעול בכדי לשמור עליו מנזק או אובדן ובלבד שבשעת הצורך, תהייה אפשרות להשתמש בו.
לפרטים נוספים, ניתן להיכנס לאתר פיקוד העורף www.oref.org.il או לפנות לנציגות פיקוד העורף בטלפון 1207.