פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
5/22 פומבי 11/07/2022 04/08/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז