פרסום הסדרים בתיקי חריגות בנייה

 
  • בשנת 2020 לא נעשו ע”י התביעה של הועדה לתכנון ולבניה כל הסדרים בתיקי עבירות בניה .