תשלומים


תשלום עבור מים
תשלום עבור אגרת שילוט
תשלום עבור אגרת מידע גוש+חלקה
תשלום עבור אגרת בקשה על פי חוק חופש המידע
תשלום עבור הצגות ומופעים במידעטק נהריה
תשלום עבור הופעות והצגות ביד לבנים
תשלום עבור שירותי ווטרינריה
תשלום דוחות חניה (רכב)
תשלום ארנונה
תשלום עבור מכרזי הרשות
תשלום עבור דוחות פיקוח (לא חניה)
תשלום עבור חוגי ספורט
תשלום עבור ביטוח סל תרבות וקרן קרב
רישום ותשלום לחוגים במרכזים הקהילתיים