שירותים דיגטליים לתושב

רישום לתיק תושב
רישום מקוצר לקבלת שוברי תשלום למייל
קבלת שוברי תשלום ארנונה ומים למייל
קבלת אישור לקיום מסיבה בשטח ציבורי
פנייה באמצעות טפסים מקוונים לאגף החינוך
שירותים מקוונים בתחום פיקוח ורישוי עסקים וחניה
הנפקת אישור תושב
צרו איתנו קשר
רישום למאגר יועצים