אישור תושב

​​​​​​​​​​​​​​​​​​הנפקת תעודת אישור תושב מתבצעת במחלקת הארנונה והגביה הממוקמת בקומה 2 בבניין העירייה.

לצורך קבלת אישור תושב נדרש התושב להגיע לעירייה למחלקת ארנונה וגביה עם תעודה מזהה. 

שימו לב

עיריית נהריה ​מאפשרת קבלת אישור תושב בצורה דיגיטלית.​

תהליך זה יכול לקחת בין יום לעשרה ימים תלוי בכמות הפניות שיש למחלקת מים ארנונה וגבייה המפיקים את הטופס.​

האישור ישלח ישירות לכתובת הדואר איתה נרשמת בתהליך ההרשמה.​

​בעת מילוי ושליחת טופס זה​​ אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל בישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים) מתגוררים עמי בישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים המנהלים בו אינני מתגורר/ת בישוב נוסף. ידוע לי כי רישום "מרכז חיים כפול" איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב מזכה. ידוע לי כי אם המעביד העניק לי את ההקלה האמורה ורשות המיסים תקבע כי אינני זכאי, קביעתה היא מכרעת, על כל המשתמע מכך

מתגוררים אצל ההורים​?

יש לצרף לטופס זה צילום תעודת זהות + ספח של מבקש הבקשה​ והצהרה על בקשתך לאישור תושבות עבור רשות המסים בישראל, בנוסף יש לצרף הצהרה למגורים אצל ההורים חתומה על ידי ההורים​.​

 

להורדת טופס הצהרה עבור רשות המסים בישראל לחץ כאן

להורדת טופס הצהרה על התגוררות בבית ההורים לחץ כאן

​​מתגוררים בשכירות?

יש לצרף לטופס זה צילום תעודת זהות + ספח + הצהרה חתומה רשות המסים בישראל וחוזה שכירות סרוק​​ שתוקפו שנה לפחות.


​​​​​