הרשמה לאקדמיה לספורט עירוני נהריה

עיריית נהריה שמחה להודיע לציבור התושבים על פתיחת אקדמיה עירונית שתאגד תחתיה את ענף התעמלות מכשירים והתעמלות מכשירים טרמפולינה.


ענפי הספורט יפעלו באמצעות מחלקת הספורט העירונית ויתנו מענה מקצועי ,ערכי וחינוכי לילדי נהריה .

הורים שימו לב*

התשלום עבור החוגים הינו חודשי והחיוב מתבצע בכל ראשון חודש: יובהר בזאת כי התשלום הראשוני לרישום לחוג במהלך החודש בו נרשם הלקוח מחייב עבור כל החודש במלואו. 

כלומר: לקוח אשר נרשם באמצע החודש לדוגמא בתאריך 15.9 ישלם על מלוא החודש ולא על החלק היחסי!

​לרישום לחוג המבוקש:

האקדמיה להתעמלות קרקע מכשירים וטרמפולינה 

כניסה למערכת רישום לחוג לחוג התעמלות קרקע מכשירים וטרמפולינה