היחידה לביטחון שוטף

תפקידי הקב''ט

 
הקב"ט מהווה כתובת ליחידות העירייה, למוסדות החינוך ולציבור הרחב, בכל הקשור לפתרון בעיות בתחום האבטחה, המיגון והכנת מערך החירום. באחריות הקב"ט לעדכן את המוקד העירוני בכל הקשור להתרחשות באירועים חריגים, בתחום הביטחון.
 
 

ברגיעה:

 
יכין הקב"ט את מוסדות העירייה ומוסדות החינוך להערכות בשעת חירום. בכל מוסד תהייה תוכנית מגירה למצבים שונים כגון: רעידת אדמה, שריפה, מחבל מתאבד ועוד. הקב"ט ילווה אירועים המופקים ע"י העירייה, יכין תוכנית אבטחה לכל אירוע ויהיה איש הקשר עם המשטרה, חברות האבטחה והמפיקים. הקב"ט יפעיל חפ"ק באירועים, עפ"י דרישת משטרת ישראל
  

בחירום:

 
הקב"ט יקים חפ"ק באזור האירוע ויתפעל את האירוע עד להגעת כוחות נוספים. הקב"ט ידלג לאזור האסון  וישמש כמקשר ומדווח, למרכז לניהול משברים (מרכז ההפעלה העירוני). באירוע חירום מתמשך, יאייש הקב"ט את החפ"ק העירוני, אשר יוקם באזור אירוע, למתן מענה לתושבים. בשגרת חירום יתאם בין צרכי השטח למכלולי הרשות.
 

השיטור המשולב:

 
הרשות במסגרת עיר ללא אלימות מפעילה שתי ניידות סיור המטפלות בנושאי איכות חיים כגון:- שמירה על פארקים, טיילות, מגרשי הספורט, הקמות רעש ועוד.בניידות סייר מחלקת הביטחון ושוטר והן מסיירות בכל גזרות העיר נהריה.
עם תחילת אירוע חירום ניידות השיטור לוקחות חלק בפתיחת המקלטים הציבוריים ובשגרת חירום עובדות תחת מרכז ההפעלה העירוני.
 
​תפקידשם ​טלפון ​
קב"ט​איציק מרלי ​04-9879801​
מזכירת המחלקה​חגית אושיה ​04-9879801​