ארנונה ומים

​​​​לפניות לבנושא ארנונה שלחו את פנייתכם באמצעות הדואר אלקטרוני: 

ואנו נעשה מאמצים לחזור אליכם בהקדם האפשרי.

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על המחזיקים במבנים המיועדים למגורים או עסקים וכן על קרקע שנעשה בה שימוש חקלאי או עסקי.

​מה מטרת הארנונה הכללית?

כספי הארנונה הכללית משמשים למימון השירותים ה​מגוו​נים ש​העירייה מספקת לתושבים.

מהו החוק על פיו גובים ארנונה?

העיריות גובות כיום את הארנונה מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג 1992.
חוק זה הסמיך את שר הפנים ושר האוצר לקבוע תעריפי ​מקסימום ושיעורי התייקרות.
 
תשלום הארנונה השנתית מראש עד 31.1 מזכה בהנחה של 2% ופוטר מהפרשי הצמדה במהלך השנה.
במידה ואתה חתום בהוראת הקבע והחלטת לשלם מראש, עליך לשלם את 1-2 בהוראת הקבע. והספח השנתי המצורף הוא עבור 10 חודשים נוספים עד לסוף השנה.
 
תשלום הארנונה ב- 6 תשלומים תקופתיים דו​-חודשיים צמודים. הודעות תשלום בלבד.​

פרטים ליצירת קשר:

תפקיד​
שם פרטי+שם משפחה​טלפון​דואר אלקטרוני​פ​​קס​
​ממונה הכנסות העירייה ומנהל ארנונה

​איגור קנין
​049879314
Igork@nahariya.muni.ilסגנית מנהלת מחלקת ארנונה ​
רוטמן צביה ​049879888bsrzvia@nahariya.muni.il049517320
מנהלת מדור מחלקת מים ​לוי חגית ​049879885​hagit_pl@nahariya.muni.il ​049517320
​פניות למזכירת ועדת ערר
​גלית אסולין
​049879885
galitas@nahariya.muni.il
​049517320

לנושאים בטיפול מחלקת הארנונה ומים:

הננו שמחים להודיעכם כי במסגרת שיפור השירות לתושבים הוקם מוקד טלפוני לקבלת פניות לבירורים בנושאי מים וארנונה  

לפניה למוקד יש להתקשר בשעות הפעילות של העירייה למספרים הבאים:

טלפונים נוספים : 9879373- 04, 04-9879885 , 04-9879888 .

בכל נושא אחר יש לפנות למוקד 106 .
                                                                     
לשירותכם תמיד!

                                                                       
עיריית נהריה

**שימו לב**: עיריית נהריה פתחה קו טלפון חינמי לבירורים של צרכני מים 1-800-228890
כתובת המחלקה לגביית תשלומי ארנונה ומים:
עיריית נהריה, הגעתון 19, המחלקה ממוקמת בקומה 2 בבניין העירייה

דואר אלקטרוני: