פרסומים איכות מי השתיה בנהריה

​​​פרסומים של דגימות המים בעיר

פעמיים בשנה מפרסמת עיריית נהריה את תוצאות דגימות המים באתר האינטרנט ובעיתונות המקומית, בנוסף לכך כל תושב מקבל עם חשבון המים את תוצאות דגימות המים התקופתיות. 
 
 
דוח איכות מי השתייה בנהריה 2017

שימו לב: עיריית נהריה פתחה ​קו טלפון חינמי לבירורים של צרכני מים 1-800-228890