בית חם לנערה - בית רעות

לוגו הפדרציה היהודית של צפון ניו ג'רזי 

​​​בית חם לנערה, פועל תחת המחלקה לשירותים חברתיים של עיריית נהריה ונפתח בשנת 2006 כדי לתת מענה לנערות הנמצאות בקצה הרצף הזקוקות להכוונה סיוע וטיפול מקצועי.​

את הבית מנהלת עו"ס, ענת גנץ, כשבמסגרתו מקבלות הבנות מענה מקצועי טיפולי מצוות המקום, העשרה, סיוע בלימודים, סיוע ברכישת מקצוע וחיבור לחיים בקהילה. אחוז ניכר מבוגרות המקום מתגייס ומשרת ב​צה"ל.
 
בחלק מהפעילות שמתבצעת בבית חם לנערה משתתפות הנערות בקורסים והדרכות ומפגשים על מנת להעצים את הנערות ולהעלות את הביטחון האישי של כל נערה שמשתייכת לפרויקט בנוסף לכך משתתפות בפרויקטים עירונים התנדבותיים ומעניקות למגוון רחב של מגזרים בקהילה סיוע.
 
כשהוקם הבית חם לנערה הגיעו בשנה הראשונה 10 בנות וכיום יש מעל 200 בנות אשר זוכות למסגרת חמה ותומכת.

היחידה ​פועלת בסיוע :​

  1. ​​משרד הרוו​חה .
  2. עיריית נהריה.
  3. הפדרציה היהודית של צפון ניו גרסי.
  4. הקרן לידידות
  5. רוטרי
  6. אופן הפנימי
  7. וויצו
ובשיתוף עם: קרן הפדרציה היהודית של צפון ניו ג'רזי