המחלקה לשירותים חברתיים

​​דבר מנהלת המחלקה : גב' אירית בוסידן – עו"ס 
 
המחלקה לשירותים חברתיים פועלת מתוקף חוק שירותי הסעד ויעודה לספק למשפחות, לבודדים ולקהילות את מיטב שירותי הרווחה להם הם זקוקים וכן למנוע מצבי סיכון, לחזק את המשפחות ואת הקהילות המצויות בסיכון ולקדם את הנושאים הערכיים של מדיניות הרווחה בארץ.​

אמנת השירות- מחלקת הרווחה מתחייבים:

  • למתן שרות המבוסס על כבוד האדם ועל ערכי מקצוע העבודה הסוציאלית.
  • לשמירה על סודיות המידע הנמסר במהלך הפגישות הטיפוליות .
  • לפעול לפיתוח פרויקטים ותהליכים המותאמים לצורכי האוכלוסייה.
  • להתמקצע בעבודתם ולהעשיר את הידע המקצועי בתחום בו הם מטפלים.

השירותים אותם אנו מעניקים לתושבים:​

  • מענים מקצועיים לכלל המשפחות במצוקה.
  • הפעלת חוקי הגנה באמצעות פקידי סעד לחוקים השונים.
  • מתן מענים לטיפול בזקן ומשפחתו.
  • פרויקטים ומיזמים ייחודיים.

צוות המחלקה לשירותים חברתיים:

כיום מונה המחלקה כ- 50 עובדים סוציאליים, וצוות מנהלה אשר נותנים מענה רב תחומי לכלל הצרכים העירוניים.
פניה למחלקה לשירותים חברתיים:
תושב הפונה בפעם הראשונה, יתאם פגישה לקבלת קהל,לפגישה יש להצטייד בתעודת זהות, אישורי הכנסה, דפי חשבון מהבנק וכל מסמך רלוונטי אחר (הפנייה, אישור רפואי וכדומה).

התושב יוחתם על טופס פנייה והצהרה המהווה הסכם לוויתור סודיות כלפי העובד המטפל ולאחר מכן יופנה לעו"ס המטפל לבניית תכנית טיפול.
 
יצירת קשר במחלקה:​
טלפון: 04-9879521/507 
פקס: 04-9879503
עיריית נהריה, הגעתון 19, ת.ד 78 נהריה.
המחלקה ממוקמת בקומה ראשונה בבניין העירייה