פרויקט חיים בגיל

​עיריית נהריה יישמה תכנית בשם "חיים בגיל" ביוזמת המשרד לאזרחים ותיקים בשיתוף עיריית נהריה פעלה בעיר במטרה לתת מענה לנושא האזרחים הוותיקים. במסגרת התכנית שהחלה בפיילוט ב – 10 יישובים וממשיכה להתרחב, תיבנה בעיריית נהריה תכנית אב יישובית כדי להתמודד עם הגידול הדרמטי הצפוי בישראל (כמו בכל העולם המערבי) בתוחלת החיים ובמספר האזרחים הוותיקים. על פי הערכות זהירות מספר האזרחים הוותיקים בישראל יוכפל תוך 10 שנים ויעמוד על 1.5מיליון.

התכנית פועלת להקיף את 100 אחוז האזרחים הוותיקים ולא רק את אלו שפונים לרווחה, וכן לטפל במגוון תחומים בהם: בריאות, תרבות חינוך, רווחה, נגישות, עסוקה ועוד.

שלבי התוכנית:

בשלב הראשון ניבנה פרופיל לעיר שבמסגרתו התבקש הציבור כולו להשתתף בסקר עמדות. "עיריית נהריה פועלת מבעוד מועד כדי להיערך בצורה המיטבית להתמודדות עם הגידול במספר האזרחים הוותיקים".
 
הועלה לאוויר סקר אינטרנטי המותאם לעיר נהריה בנושא אזרחים ותיקים, זאת במסגרת תוכנית חיים בגיל של המשרד לאזרחים ותיקים בשיתוף עיריית נהריה.
בעזרתם האדיבה של צוות ניהול הסקר שבעיריית נהריה ומתנדבים מארגון של"מ, השתתפו כ- 400 תושבים שמילאו את הסקר עד תומו.
 
הסקר נועד לבדוק את עמדות הציבור כלפי האוכלוסייה המבוגרת והבנת הצרכים של האוכלוסייה עצמה. כמו כן נועד הסקר להעלות את נושא האזרחים הוותיקים על סדר היום הציבורי ולפעול על מנת לתת מענה לצרכים של ציבור זה.
 
קבוצת המתנדבים מארגון של"מ התפרסה במועדוני הגמלאים ברחבי העיר ובאמצעות המחשבים במקום סייעה להם למלא את הסקר. כמו כן הופץ הסקר באמצעות האימייל ואתר האינטרנט של עיריית נהריה.
 
עיריית נהריה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים פועלת בכל זמן לשפר את איכות החיים של תושבי העיר בכל הגילאים ומכל המגדרים ותמשיך לעשות זאת גם בעתיד.