הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
תמונה טיילת נהריה בזמן השקיעה

נהלי דיווח לאירועי אזבסט

  1. פניית תושב בהקשר לאירוע אזבסט, תתבצע למוקד העירוני 106, בצירוף כל הפרטים הידועים לו ובמידת האפשר יצרף תצלומים.
  2. המוקד העירוני יעביר את הפנייה למוקד הסביבה הארצי ובמידת הצורך למשטרה הירוקה ולמחלקת איכות הסביבה העירונית.
  3. מוקד הסביבה / המשטרה הירוקה יתבקשו לבדוק ולאכוף במידת הצורך את הטיפול באירוע האזבסט.  
  4. עם סיום הטיפול, המשרד להגנת הסביבה יעדכן את הרשות והתושב/ת הפונה בצעדים שננקטו.

להלן קישור למידע מהמשרד להגנת הסביבה - https://goo.gl/U3Wrsg

לתשומת ליבך, על ביצוע עבודת אזבסט חלות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל – 1970, והתקנות מכוחה, ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984.
נהלי דיווח לאירועי אזבסט