טפסים מקוונים לפי נושא - אגף החינוך


לכניסה למערכת הרישום לכיתות א' לחץ כאן
לביצוע הרישום לגני הילדים ברשות לחץ כאן
טופס מקוון קבלת מידע לדוברי השפה הרוסית בנושא חינוך
​טופס מקוון לפנייה בנושא יחידות הנוער
טופס מקוון לפנייה בנושא חינוך מיוחד
טופס מקוון לפנייה בנושא בתי ספר
טופס מקוון לפנייה בנושא גני ילדים
​טופס מקוון לפנייה בנושא חינוך דתי תורני
​טופס מקוון לפנייה בנושא צהרונים
​טופס מקוון לפנייה בנושא הסעות
טופס מקוון לפנייה בנושא בתי הספר של החופש הגדול
טופס בקשה מקוון לביטול רישום או העברה לרשות אחרת
טופס בקשה מקוון לסייעת רפואית