מנהל החינוך

​​​תפקידי אגף החינוך

 
אגף החינוך נותן מענה לתושבי העיר נהריה: הורים ותלמידים מגילאי 3 ועד לסיום יב'.​

כמו כן, האגף מהווה גורם מחבר ומקשר בין החינוך הפורמאלי :
 
גנים, ובתי ספר ובין החינוך הבלתי פורמאלי : 

יחידת הנוער, היחידה לקידום נוער ועיר ללא אלימות.
 
מערכת החינוך בנהריה כוללת כ-10,314 תלמידים, מתוכם כ-2450 בגני ילדים, 4506 תלמידים בחינוך יסודי, 3088 תלמידים בחינוך העל יסודי, 
 
כ-220 תלמידים בחינוך המיוחד וקרוב ל-50 תלמידים לומדים להנדסאים.
 
בעיר 84 גני ילדים, 11 בתי ספר יסודיים, 5 בתי ספר על יסודיים ושלושה בתי ספר לחינוך מיוחד.
 
אגף החינוך שם לו למטרה לקדם את החינוך הערכי בעיר נהריה, ובימים אלו נכתב חזון חינוכי לעיר בהשתתפות כלל מנהלי בתי הספר, נציגי ועד הורים, נציגי משרד החינוך ועובדי אגף החינוך.
אגף החינוך מעורב ויוזם תוכניות למניעת נשירה, וכן תוכניות לתגבור לימודי לתלמידים מתקשים מחד, ופתיחה של בית ספר למצוינות וכיתות מצטיינים מאידך.
 

יצירת שיפור משמעותי בתוצאות הבגרויות בנהריה: 


בעקבות תוכנית התערבות של עיריית נהריה ופירוק בית הספר המקיף בעיר לשני מקיפים יש שיפור משמעותי  באחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בעיר.
בשנת הלימודים תש"ע 48% היו זכאים לבגרות ובתשע"ב 64%.  כאשר בוחנים את אחוזי הזכאים לבגרות בבתי הספר המקיפים בעיר התמורה משמעותית עוד יותר: ביה"ס למדעים ואומנויות- 75%, ביה"ס שחקים- 78% ואולפנת הראל- 80%.
 

תוכניות ופרויקטים הפועלים בעיר בתחום החינוך:

    
מחשוב ותקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה-21: מורי בתי הספר היסודיים זכו למחשבים ניידים במסגרת תוכנית מחשב לכל מורה. בבתי הספר בעיר הותקנו 138 מקרנים חכמים בכל שכבות הלימוד. בעיר 47 כיתות חכמות בבתי הספר היסודיים,
בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. בכל גני הילדים מתקיים פרויקט מחשב לכל גננת ומקרן חכם לכל גן.
 
 ​
תוכניות חינוכיות לתמיכה בתלמידים ולשיפור ההישגים: 

בחט"ב אלון קיימת כיתת תנופה לבגרות מלאה בפיקוח אגף שח"ר במשרד החינוך, וכן מופעלת תוכנית מל"א (מרחב לימודי אחר),
 גם באולפנת הראל החל לפעול השנה חדר מל"א. השפ"ח מוביל תוכנית עיצוב התנהגות – תוכנית מטיב"ה.
היחידה לקידום נוער בעיר מפעילה תוכנית "חממה" לצמצום פערים לימודיים. בבית הספר "פסגות" פועלות תוכניות "אחריי" ו"צהלה" להעצמה אישית וחיבור לקהילה ולצבא.
פתיחת מסלול "שוחרות" בבית הספר "שחקים" , במסגרת המסלול התלמידים לומדים במסלולים טכנולוגיים מתקדמים וממשיכים לתואר הנדסאי, ע"ח הצבא.
          
 
בינוי ופיתוח של מוסדות חינוך:
 
נבנה קומפלקס ייחודי של שני אולמות ספורט לבתי הספר הראל אבן שוהם וויצמן. כמו כן נבנו אולמות ספורט ב"אוסישקין", "בגין", "גולדה מאיר".
הוקמו ספריות ב"אוסישקין" ו"כצנלסון". בימים אלו מסתיימת בניית אולם ספורט בבית הספר רמב"ם. הוחל בבנייה של 6 כיתות לימוד נוספות בבית הספר בגין. יש תוכניות לבינוי של 2 גנים נוספים לחינוך מיוחד.

טיפוח מצוינות- בשתי חטיבות הביניים פועלות כיתות מצוינות.  כמו כן נפתח מרכז עירוני למצוינות  YOU-NIVERSITY בשיתוף ORT עולמי וקדימה מדע.
מרכזי למידה צד"ל- ב- 7 בתי ספר יסודיים מ"מ, הוקמו מרכזי למידה לילדי צד"ל ולילדים ישראליים המתקשים בלימודים.

קדם עתידים- תוכנית לאומית השמה לה למטרה לאתר תלמידים בפריפריה בעלי יכולות גבוהות, לאפשר להם לממש את הפוטנציאל האישי שלהם ולקדמם למצוינות אקדמית על-ידי השלמת תעודת בגרות. התוכנית מיועדת לתלמידים בכיתות ט'-יב. ההרשמה דרך בתי הספר המקיפים בעיר.
המחצית השלישית: תוכנית המאפשרת לתלמידי החטיבה העליונה לגשת למבחן בגרות במקצוע אחד בהזדמנות שלישית.
 ​