שח''ר רווחה חינוכית

​אגף שח"ר מפעיל תוכניות פדגוגיות חינוכיות במערכת החינוך באזור הרווחה בבתי הספר רמב"ם, כצנלסון, אוסישקין ורמז.​

התוכניות הינן דרך הפעולה ליישום מדיניות ועקרונות ומטרות אגף שח"ר לקידום אוכלוסיות חלשות בחינוך הפורמאלי.​

התקציבים מגיעים לעירייה וצוות ההיגוי מפעיל תוכניות חינוכיות לילדי העיר.

מטרות הרווחה החינוכית:

 • שיפור ההישגים הלימודיים של תלמידי בתי הספר מכיתה א' – יב'.
 • הגדלת מס' הזכאים לבגרות ואיכות התעודה.
 • הגדלת מס' התלמידים הפונים להשכלה גבוהה.
 • מניעת נשירה בחינוך בכל שכבות הגיל.
 • עקרונות ברורים להכנת תוכניות הרווחה.
 • שמירה על רציפות והמשכיות.
 • מעקב ובדיקת התוכניות ומידת הצלחתן.
 • בדיקת צרכים ממוסדות החינוך המובאים לצוות ההיגוי.
 • קביעת סדרי עדיפויות הן בתחומים והן בתוכניות.
 • ​תהליך אישור התוכניות בוועדות בתחומי הגיל עד לקבלתם בצוות ההיגוי.

תפקידי מנהל הרווחה החינוכית:

 • קבלת התוכניות ממוסדות החינוך.
 • בניית תוכנית יישובית עפ"י החלטת צוות ההיגוי.
 • ריכוז כל הנתונים והצרכים לצורך קבלת החלטות.
 • יישום והובלת תהליכים בהתאם למטרות אגף שח"ר וצוות ההיגוי.
 • תיאום בין בעלי תפקידים, מוסדות ארגונים ביישוב ומחוצה לו.
 • מעקב ובקרה אחרי ביצוע התוכניות.
 • הפעלת מרכז מילו"א – אומנות לגיל הרך
 • הפעלת תוכניות מוכנות לכיתה א' ומעברים מגן לכיתה א', מכיתה ו' לכיתה ז', מכיתה ט' לכיתה י'.
 • תגבורים במקצועות השונים לתלמידי כיתות א' – ו'.
 • איש קשר עם אוניברסיטת חיפה בפרויקט פר"ח ועם מנהלי בתי הספר.
 • הפעלת סל תרבות לילדי העיר.
 • הפעלת מרכזי למידה לילדי צד"ל.
 • הפעלת תקציב שח"ר.
 
יצירת קשר:
 
גלית וינטראוב​
04-9879559

​Galitwe76@gmail.com​
 

שעות קבלת קהל:

ימים ב' ג' ה' בין השעות 8:30- 14:00

בימים ראשון ורביעי תתקיים קבלת קהל בין השעות 8:30- 13:00

ובשעות הצהריים בשעות 16:00 - 18:00


פרטים נוספים מח' חינוך:
רח' שדרות הגעתון 19 קומה 1 בניין העירייה
מספר טלפון: 04-9879559