היחידה לביקור סדיר

​​קציני ביקור סדיר פועלים מתוקף חוק לימוד חובה והינם אחראים על ביצוע ואכיפת החוק ברשות, תוך כדי שיתוף פעולה מלא עם צוות המסגרת החינוכית, מתוך מטרה להחזיר את התלמיד לתפקוד מלא ותקין.

חלוקת תחומי אחריות:

יוסף קורנפלד - בתי ספר יסודיים, חינוך ממ"ד והסעות לתלמידים זכאים.
גלית וינטראוב - חטיבות הביניים, מח"ט עמל פסגות , בתי ספר מקצועיים, קידום נוער, ועדות השמה לחינוך המיוחד,
ועדת חינוך בתוכנית עיר ללא אלימות.
אביבה סער – גני ילדים, חטיבות עליונות ואולפנת הראל.
 

תחומי הפעילות של היחידה לביקור סדיר:

 
 • טיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמידים במסגרות החינוך השונות.
 • ​טיפול ומעקב אחר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • ריכוז ועדות התמדה בית ספריות.
 • ארגון ועדת התמדה עירונית.
 • ייעוץ והכוונה להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.
 • בניית תוכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים בקהילה כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.
 • הפנייה, שיבוץ וטיפול בתלמידים בחינוך המיוחד.
 • ארגון הסעות לתלמידים זכאים.
 • ריכוז הפניות לוועדת חריגים.
 • השתתפות בצוותי היגוי ובניית תוכניות עירוניות בנושאי חינוך.
 ​

מועדונית משפחתית:

הביקור הסדיר ועיריית נהריה מפעילים מועדונית משפחתית בשכונת רגום. המועדונית נותנת מענה לתלמידי ביה"ס "רמב"ם" וביה"ס "כצנלסון".

 

תוכניות חינוכיות בבתי הספר:

הביקור הסדיר, עיריית נהריה ומשרד החינוך מפעילים תוכניות לצמצום פערים ושיפור הביקור הסדיר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

בבית הספר למדעים ואומנויות מופעלת תוכנית מל"א (מרחב לימודי אחר) וכיתת תל"ם- תגבור לימודי. כמו כן פועלות בחטיבות העליונות כיתות מב"ר וכיתות אתגר לתלמידים מתקשים.

תוכנית נוספת הפועלת בעיר היא תוכנית "חממה", תוכנית המשותפת ליחידה לביקור סדיר וליחידה לקידום נוער.
 
טלפונים:
 
יוסף קורנפלד​ 04-9879873​ kjosef@nahariya.muni.il​​
גלית וינטראוב​ 04-9879559​ Galitwe76@gmail.com​
שעות קבלת קהל:

ימים ב' ג' ה' בין השעות 8:30- 14:00

בימים ראשון ורביעי תתקיים קבלת קהל בין השעות 8:30- 13:00

ובשעות הצהריים בשעות 16:00 - 18:00