החזר שכר לימוד לשנת תש"פ

​משרד העבודה והרווחה מעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה ומסייע במימון שכר הלימוד לצהרונים.

מסגרות הצהרונים בגני הילדים מוכרות לצורך סבסוד, גובה התמיכה נקבע ע"י משרד העבודה והרווחה בלבד.

תהליך הגשת המסמכים אל משרד העבודה והרווחה מתבצע באופן עצמאי ע"י ההורים מול המשרד הנ"ל, באמצעות שליחת "בקשה מקוונת" באתר משרד העבודה והרווחה.

לנוחיותכם למכתב זה מצורפים:

טפסים אותם יש להוריד למלא פרטים ולשלוח לעירייה:


הטפסים יוחזרו אליכם חתומים  – לאחר בדיקה.


לרשותכם  מוקד הצהרונים של המשרד *2969 – לכל שאלה