פתיחת הרישום לכיתות א' וגני ילדים

לכניסה לעמודי המידע ורישום:

מומלץ לקרוא את המידע בעמוד טרם התחלת תהליך הרישום:

המידע כולל:

  1. קריטריונים לרישום ושיבוץ.
  2. מסמכים אותם צריך להכין לפני התחלת תהליך הרישום.
  3. מסמך שאלות ותשובות להורים.
  4. חוברות הסבר על תהליכי הרישום והשנה החדשה.
  5. פרטים ליצירת קשר עם הרשות
בברכה,
עיריית נהריה