רישום גני הילדים

​רישום ילדים לגני הילדים לקראת שנת הלימודים תשפ"א 

לביצוע הרישום לגני הילדים ברשות לחץ כאן


הרישום לגני הילדים העירוניים יחל ביום שני א' בשבט התש"פ (27 לינואר 2020) ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התש"פ (16 בפברואר 2020).
 1. גיל 3 : ילדים שנולדו בין התאריכים ג' בטבת התשע"ז (01/01/2017) לבין י"ג בטבת התשע"ח           (31/12/2017). 
 2. גיל 4 : ילדים שנולדו בין התאריכים כ' בטבת התשע"ו ( 01/01/2016) לבין ב' בטבת התשע"ז            (31/12/2016). 
 3. גיל 5 : ילדים שנולדו בין התאריכים י' בטבת התשע"ה (01/01/2015) לבין י"ט בטבת  התשע"ו          (31/12/2015). 

לתשומת ליבכם:

 1. ניתן להירשם לפי בחירתכם: לגן ממלכתי, ממלכתי דתי או מוכר שאינו רשמי.
 2. שנה נוספת בגן טרום חובה/חובה מחויבת ברישום. 
 3. במהלך הרישום ייתכן ותצטרכו לצרף את המסמכים הבאים:
 • ספח תעודות זהות של ההורים בו מופיעים פרטי התלמיד.
 • אישור על מגורים בעיר (אישור ארנונה או תצהיר עו"ד על חוזה שכירות).
 • אישורים רפואיים (במידת הצורך).
 • תצהיר הורים פרודים /גרושים , יחידניים (במידת הצורך).
 • מסמך ביטול רישום (להורים אשר מגיעים מרשות אחרת).

הורים אשר אינם רוצים לרשום את ילדיהם לגן ברשות ומעדיפים להשאיר את ילדם בגן פרטי או בבית שנה נוספת מוזמנים למלא ולשלוח את הטופס המצורף:

טופס בקשה להשאיר את בני/ביתי בגן או בבית לצפייה והורדה

 1. לידיעתכם – בשנת הלימודים תשפ"א לא יתאפשר שיבוץ אחים באותו הגן.
 2. הורים אשר מתלבטים באם להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה חייבים לבצע רישום כפול הן לכיתה א' והן לגן הילדים במח' הגנים בעירייה. ההחלטה בעניין הישארות שנה נוספת בגן חובה תהא בכפוף להמצאת אישור מהשרות הפסיכולוגי וזאת עד ליום 30/04/2020.
 3. הורים אשר אין ברצונם לעלות את ילדיהם לגן טרום חובה ובעדיפותם להשאיר את ילדיהם שנה נוספת בגן פרטי או בבית יש להגיע למחלקת גני הילדים לצורך מילוי טופס הישארות שנה נוספת בגן פרטי או בבית
 4. החלטת משרד החינוך בנוגע לחריגי גיל הרינו להביא לידיעתכם כי החל משנת הלימודים תשפ"א לא יתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם 3 שנים. לאמור, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2018 עד  15.1.2018 (כולל).
 5. הורים הזקוקים לסיוע בהרשמה מקוונת יכולים להסתייע באנשי צוות אשר יהיו זמינים במרכז הצעירים במידעטק בימים ב' ו- ה' בין השעות 17:00-19:00 .
מענה טלפוני: 04-9879316, 04-9879856, 04-987861 בימים א'-ה' בין השעות 13:00-15:00.


מידע כללי בנושא הרישום לגני ילדים