רישום גני הילדים

​רישום ילדים לגני הילדים לקראת שנת הלימודים תשפ"ב 

לביצוע הרישום לגני הילדים ברשות לחץ כאן

 


הרישום לגני הילדים העירוניים יחל ביום חמישי א' בשבט תשפ"א (14 לינואר 2021) ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט תשפ"א (3 בפברואר 2021).
 1. גיל 3 : ילדים שנולדו בין התאריכים יד' בטבת תשע"ח (01/01/2018) לבין כ"ג בטבת התשע"ט           (31/12/2018). 
 2. גיל 4 : ילדים שנולדו בין התאריכים ג' בטבת תשע"ז ( 01/01/2017) לבין י"ג בטבת התשע"ח            (31/12/2017). 
 3. גיל 5 : ילדים שנולדו בין התאריכים כ' בטבת תשע"ו (01/01/2016) לבין ב' בטבת התשע"ז          (31/12/2016). 

לתשומת ליבכם:

ניתן להירשם לפי בחירתכם: לגן ממלכתי, ממלכתי דתי, תורני ולגנים מוכרים שאינם רשמיים - חב"ד ומג"י.

שנה נוספת בגן טרום חובה/חובה מחויבת ברישום בכל שנה. 

במהלך הרישום ייתכן ותצטרכו לצרף את המסמכים הבאים:

 • ספח תעודות זהות של ההורים בו מופיעים פרטי הילד/ילדה ובו מצוינת כתובת מגורים עדכנית.
 • אישור על מגורים בעיר (אישור ארנונה או תצהיר עו"ד על חוזה שכירות).
 • אישורים רפואיים (אלרגיות - אישור רפואי בתוקף של חצי שנה על ידי רופא מומחה בתחום).
 • תצהיר הורים פרודים/גרושים/יחידניים (במידת הצורך), יש להמציא תצהיר חדש בכל שנה.
 • מסמך ביטול רישום (להורים אשר מגיעים מרשות אחרת).
קריטריונים לשיבוץ בגני ילדים: 
 1. גן המשך - ילדים אשר ממשיכים בגן טרום חובה לשנה שנייה.
 2. אזור מגורים - גן באזור המגורים ע"פ כתובת שמופיעה בספח ת"ז/שובר ארנונה, השיבוץ יעשה על פי סמיכות הגן לאזור המגורים ככל שניתן.
 3. שיבוץ הילדים בגן איננו על בסיס בחירת גננת או חברים.
 4. ילדים אשר נרשמו לאחר ה 03/02/2021 ישובצו לגן על בסיס מקום פנוי.
 5. הורים אשר מתלבטים באם להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה חייבים לבצע רישום כפול הן לכיתה א' והן לגן הילדים במח' הגנים בעירייה. ההחלטה בעניין הישארות שנה נוספת בגן חובה תהא בכפוף להמצאת אישור מהשרות הפסיכולוגי וזאת עד ליום 30/04/2021.
 6. הורים אשר אין ברצונם לעלות את ילדיהם לגן טרום חובה ובעדיפותם להשאיר את ילדיהם שנה נוספת בגן פרטי או בבית יש למלא את הטופס ולשלוח באמצעות הקישור המצורף:
  1. בקשה להישארות שנה נוספת בגן פרטי או בבית
  2. להגשת הטופס לאחר מילוי הפרטים לחץ כאן (מייל לשליחת הטופס etitz@nahariya.muni.il) 
 7. החלטת משרד החינוך בנוגע ל "חריגי גיל": הרינו להביא לידיעתכם כי החל משנת הלימודים תשפ"א לא יתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם 3 שנים. לאמור, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2019 עד  15.1.2019 (כולל).

בשל מגבלות הקורונה לא תתאפשר קבלת קהל במחלקת גני ילדים, הורים אשר יזדקקו לסיוע מוזמנים לקבוע תור טלפוני לקבלת שיחה ממחלקת הרישום.

מענה טלפוני: 04-9879316 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00.

רישום גני הילדים