מערכת לאיתור שיבוץ ילדכם בגנים

אילוסטרציה עפרונות

הורים יקרים.אילוסטרציה ילדים אוחזים ידיים - מערכת לאיתור שיבוץ ילדים לגנים

אנו מברכים אתכם לרגל כניסת ילדכם לגן הילדים העירוני.

עיריית נהריה שמחה לבשר על הקמתה של מערכת אוטונומית אשר באמצעותה תוכלו לדעת באיזה גן שובץ ילדכם. 

ניתן יהיה לבצע חיפוש במערכת עד לתאריך 1/9/2019.

עפרונות צבעוניים אילוסטרציה

קריטריונים לשיבוץ גני ילדים:

שיבוץ הילדים מתבצע בהתאם לאזורי הרישום שנקבעו בעיר ולפי כתובת המגורים של הילד. השיבוץ לפי אזורי יוצר מסלול עבור הילד עד להגעתו לבית הספר היסודי.

קדימויות לשיבוץ ילדים לגנים:

  1. גן המשך - ילדים אשר ממשיכים באותו הגן לשנה נוספת בכפוף לתאריך הלידה של הילד/ה.
  2. הישארות ילדים - שנה נוספת בגן בכפוף להמצאת אישור מהשרות הפסיכולוגי.
  3. אזור מגורים - גן באזור המגורים עפ"י כתובת המופיעה בספח תעודת הזהות/חוזה רכישת דירה/חוזה שכירות בצירוף אישור תשלום ארנונה, השיבוץ לגנים ייעשה על פי סמיכות הגן לאזור המגורים ככל שניתן.
  4. שימו לב* - שיבוץ הילדים איננו על בסיס בחירת גננת או חברים.