רישום לכיתות א'

להגשת ערר לביה"ס יסודי לשנה״ל תשפ״ב (2022-2021) לחץ כאן

העיר נהריה הצטרפה לתוכנית מרחבי חינוך אשר במסגרתה בא לידי ביטוי החזון החינוכי הרשותי ויישומו, בשילוב של בחירה מבוקרת של הורים, הנגשת מידע לכלל האוכלוסייה ופיתוח ייחודיות בית-ספרית.

הרישום לבתי הספר יתבצע באופן מקוון וזאת על פי המתווה אשר פורסם בחוברת שחולקה בגני החובה.

 
שימו לב*  לא יתקיים רישום במזכירויות בתי הספר 


טפסים נדרשים לצורך הגשה:
 

לכניסה למערכת הרישום לכיתות א' לחץ כאן


בשל מגבלות הקורונה לא תתאפשר קבלת קהל במחלקת החינוך, הורים אשר יזדקקו לסיוע מוזמנים ללחוץ כאן לתיאום תור טלפוני לקבלת שיחה ממחלקת הרישום.

מענה טלפוני: 04-9879861 בימים א'-ה' בין השעות 13:00-15:00.

בנוסף ניתן לקבל סיוע באמצעות מייל: education@nahariya.muni.il

את מי רושמים לכיתה א'?

הורים חייבים בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949 לרשום את ילדיהם לבית ספר ממלכתי, ממלכתי דתי או חינוך חרדי.  

הורים שמתלבטים האם להשאיר את הילד בגן שנה נוספת, חייבים לבצע רישום כפול לגני הילדים ולכיתה א'.

במהלך הרישום ייתכן ותצטרכו לצרף את המסמכים הבאים:

  • ספח תעודות זהות של ההורים בו מופיעים פרטי הילד/ילדה ובו מצוינת כתובת מגורים עדכנית.
  • אישור על מגורים בעיר (אישור ארנונה או תצהיר עו"ד על חוזה שכירות).
  • אישורים רפואיים (אלרגיות - אישור רפואי בתוקף של חצי שנה על ידי רופא מומחה בתחום).
  • תצהיר הורים פרודים/גרושים/יחידניים (במידת הצורך), יש להמציא תצהיר חדש בכל שנה.
  • מסמך ביטול רישום (להורים אשר מגיעים מרשות אחרת).
במידה ותצטרכו את המסמכים הבאים לא תוכלו לסיים רישום בלעדיהם ולכן חשוב לוודא שהמסמכים ברשותכם מבעוד מועד.
מועדי הרישום:
הרישום לבתי ספר עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ב יחל ביום חמישי א' בשבט התשפ"א (14 בינואר 2021) ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021).
גילאי הרישום:
בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת 
ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013, ניתן לרשום לכיתה א' ילדים שנולדו בין התאריכים
01/01/2015 - 31/12/2015 (י' בטבת התשע"ה - י"ט בטבת התשע"ו)

רישום לכיתות א'