רישום לכיתות א'

לכניסה למערכת הרישום לכיתות א' לחץ כאן

העיר נהריה הצטרפה לתוכנית מרחבי חינוך אשר במסגרתה בא לידי ביטוי החזון החינוכי הרשותי ויישומו, בשילוב של בחירה מבוקרת של הורים, הנגשת מידע לכלל האוכלוסייה ופיתוח ייחודיות בית-ספרית.

החל משנה"ל תשפ"א יתבצע הרישום לבתי הספר באופן מקוון וזאת על פי המתווה אשר פורסם בחוברת שחולקה בגני החובה.

שימו לב*  לא יתקיים רישום במזכירויות בתי הספר. 

טפסים נדרשים לצורך הגשה:

הורים הזקוקים לסיוע בהרשמה מקוונת יכולים להסתייע באנשי צוות  אשר יהיו זמינים במרכז צעירים במידעטק:

בימים ב' ו ה' בין השעות 17:00-19:00 בטלפון: 073-2094705 

את מי רושמים לכיתה א' ?

הורים חייבים בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949 לרשום את ילדיהם לבית ספר ממלכתי, ממלכתי דתי או חינוך חרדי.  

הורים שמתלבטים האם להשאיר את הילד בגן שנה נוספת, חייבים לבצע רישום כפול לגני הילדים ולכיתה א'.

במהלך הרישום ייתכן ותצטרכו לצרף את המסמכים הבאים:

  1. ספח תעודת זהות של הילד הנרשם
  2. אישור על מגורים בעיר (ארנונה או תצהיר עו"ד על חוזה שכירות).
  3. אישורים רפואים (במידת הצורך)
  4. תצהיר הורים פרודים\גרושים, יחידניים (במידת הצורך).
  5. מסמך ביטול רישום (להורים שמגיעים מרשות אחרת).

במידה ותצטרכו את המסמכים הבאים לא תוכלו לסיים רישום בלעדיהם ולכן חשוב לוודא שהמסמכים ברשותכם מבעוד מועד.

מועדי הרישום:

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"א יחל ביום שני  א' בשבט התש"ף (27 בינואר 2020)  ויימשך עד יום ראשון  כ"א בשבט התש"ף (16 בפברואר 2020).

גילאי הרישום:
בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת 
ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.
כיתה א' - התאריכים :
  • כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014
  • ט' בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014
מימידע כליי בנושא רישום לכיתות א'