בקשה לוועדת חריגים כיתות א'

להגשת בקשה לוועדת חריגים כיתות א' המשך בתהליך המתואר בעמוד זה

עיריית נהריה מאפשרת הגשת בקשה לוועדת ערער לילדים העולים לכיתות א' באמצעות המערכת לרישום למוסדות הלימוד העירוניים.

לאחר התחברות למערכת יכול ההורה להגיש את הבקשה.

שימו לב* לאחר כניסתכם לקישור התחברו למערכת ולחצו על אפשרות הגשת ערער