הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
תמונה טיילת נהריה בזמן השקיעה

בקשה לוועדת חריגים

אנו מסמיכים את אגף החינוך להעביר מידע למוסד החינוך שבננו/בתנו לומד/ת וגם לקבל מידע על התפקוד של בננו/בתנו במוסד זה. כמו כן אנו מסמיכים את אגף החינוך להעביר מידע והמלצות למוסד החינוך האמור לקלוט את בננו/בתנו.

אנו מסמיכים את אגף החינוך להעביר מידע למוסד החינוך שבננו/בתנו לומד/ת וגם לקבל מידע על התפקוד של בננו/בתנו במוסד זה. כמו כן אנו מסמיכים את אגף החינוך להעביר מידע והמלצות למוסד החינוך האמור לקלוט את בננו/בתנו.

​​
בקשה לוועדת חריגים