תשלומים

  
קישור לדף התשלום
תשלום ארנונה
תשלום דוחות חניה
חניה התראה
מים
שלטים
שירותי ווטרינר עירוני
חוגי תזמורת עירונית
ספריה עירונית - הרצאות וחוגים
חוגי ספורט ברשות
אתר התשלומים עיריית נהריה
citypay - עיריית נהריה
יועצים ומכרזים
רישום לצהרונים העירוניים גני תת חובה
רישום לצהרונים העירוניים כיתות א, ב, ג
תשלומים חינוך
תשלום עבור אגרת מידע גוש + חלקה