דרושים

  
  
  
לעיריית נהריה דרוש/ה ממונה על הכנסות העירייה מתשלומי מים וארנונה28/05/2019
לעיריית נהריה דרוש/ה מנהל/ת אגף קליטה28/05/2019
עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז לתפקיד גזבר העירייה28/05/2019
0000למוקד העירוני דרושים : סטודנטים לעבודה במשמרות11/03/2020