מכרזים

  
  
  
  
006/20מכרז מספר 006/20 לעבודות פיתוח וסלילה במתחם שטראוס 23/03/202019/04/2020