מכרזים

  
  
  
  
056/2019מכרז לאספקת פרטי מולטימדיה מתקדמים ובהתאמה לדרישות המכרז עבור ביה"ס גולדה 25/11/201910/12/2019
012/19החברה הכלכלית לנהריה בע"מ מפרסמת בזאת מכרז פומבי מס' 012/19 להשכרה והפעלת מסעדה בטיילת חוף הים בנהריה "הטרסה" 24/11/201912/12/2019
054/19מכרז מס 054/19 רכישת רכב מסחרי ייעודי למחלקת הביטחון עיריית נהריה05/12/201915/12/2019
003/19קול קורא 003/19 פניה לקבלת הצעות לפינוי והסרה של אסבסט-צמנט11/06/201931/12/2019
0000השכרת נכס במרכז הלוגיסטי 02/10/201931/12/2019