מכרזים

  
  
  
  
010/19מכרז פומבי מס' 010/19 תכנון שדרוג בתי ספר קיימים לעמידה בפני רעידות אדמה04/07/201921/07/2019
043/19מכרז מספר 043/19 לאספקת גופי תאורה למגרשי הספורט ברחוב השקד ולספורטק10/07/201922/07/2019
003/19קול קורא 003/19 פניה לקבלת הצעות לפינוי והסרה של אסבסט-צמנט08/07/201931/07/2019