מכרזים

  
  
  
  
7/21 מכרז פומבי 7/21 להפעלת תכנית קהילה תומכת קשישים בנהריה10/03/202119/04/2021
04/21מכרז פומבי מס' 04/21 להשכרה והפעלת קיוסק בטיילת נהריה (נכס הידוע כ"אייס שוק")08/04/202125/04/2021
119לחברה למרכזים קהילתיים מתנ"ס דרושים ספקי חומרי ניקיון - מכרז מס 11913/04/202128/04/2021
12/21הנדון: בקשה להצעת מחיר לרכישת אבנים משתלבות- 12/21חדש14/04/202129/04/2021
014/21מכרז פומבי מספר 014/21 לביצוע עבודות אחזקה והתקנה על מערכות מיזוג אוויר 12/04/202102/05/2021
012/21מכרז פומבי מס' 012/21 לביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת מעורבת ביתית ו/או מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים)06/04/202105/05/2021
13/21 מכרז פומבי מס 013/21 לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות עבור העירייה 05/04/202119/05/2021