מכרזים

  
  
  
  
034/19הזמנה להציע הצעות במכרז להשכרת מקרקעין עם אופציה (לעירייה) למכירת מקרקעין בנהריה – מכרז מס' 034/1907/05/201921/05/2019
005/19מכרז 005/19 להשכרה והפעלת קיוסק בבית ספר שחקים08/05/201902/06/2019
006-19מכרז 006-19 להשכרה והפעלת קיוסק בבית ספר למדעים ואומנויות על שם יצחק רבין08/05/201902/06/2019
008/19מכרז מס' 008/19 השכרת הקפיטריה בקאנטרי קלאב נהריה הזמנה להגשת הצעות למכרזחדש20/05/201903/06/2019
035/19מכרז מס' 035/19 למתן שירותי תכנון וייעוץ בנושא נגישות בתחום הנגשת שירות ציבורי, נגישות מבנים, תשתיות וסביבה16/05/201904/06/2019