מכרזים

  
  
  
  
001/20מכרז פומבי מס' 001/20 להשכרה והפעלת קיוסק באולפנת "הראל"(מתוקן)26/12/201930/01/2020
0000עיריית נהריה מתכבדת לפרסם בזאת את האפשרות להשכרת נכס במרכז הלוגיסטי 02/10/201928/02/2020