מכרזים

  
  
  
  
046/19 פומביהתאמת מבנה קיים למעבדת כימייה בבית ספר שחקים12/08/201901/09/2019
בקשה להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סימלית לפי נוהל משרד הפנים 01/08/201903/10/2019