מכרזים

  
  
  
  
0000הזמנה להציע הצעות להפעלת תוכנית "ספורט קהילתי בשכונות" במסגרת פעילות לילדים ונוער 05/07/202016/07/2020
הגשת הצעות לאחזקת רמזורים בגבול שיפוט העיר נהריה30/06/202021/07/2020
012/20מכרז 012/20 להשכרה והפעלת קפיטריה בקאנטרי קלאב נהריהחדש08/07/202023/07/2020