הודעה לציבור - עדכונים בנוגע לשינוי בתמרור וסימון מעבר חצייה בעיר

הודעה לציבור - עדכונים בנוגע לשינוי בתמרור וסימון מעבר חצייה בעיר
תאריך פרסום: 14/03/2019