עיריית נהריה מזמינה ספקים וקבלנים להצטרף למאגר להשתתפות במכרזי זוטא לשנת 2019

תאריך פרסום: 24/01/2019