הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
    אירועים בעיר  
פתח תפריט

תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2019

תאריך פרסום: 09/01/2019

בהתאם לנוהל משרד הפנים למתן תמיכות מודיעה בזאת עיריית נהריה כי בכוונתה לחלק בשנת 2019 כספי תמיכה המיועדים לגופים ללא כוונת רווח  העוסקים ב- חינוך, תרבות הפנאי וספורט בכל הענפים.


גופים ללא כוונת רווח העוסקים בחינוך או תרבות הפנאי (כגון הפעלת חוגים, תנועות נוער ופעילות נוער, ספורט עממי/אתגרי, ופעילות תרבותית), וכן גופים העוסקים בקידום הספורט התחרותי והמקצועני בכל ענפי הספורט יכולים להגיש בקשות תמיכה בהתאם להוראות הנ"ל.

עיריית נהריה תפעל השנה לקידום כל הגופים העוסקים בנושאים הנ"ל ותסייע להם ככל שבאפשרותה הן בתמיכה ישירה והן בתמיכה עקיפה. 

להורדה וצפייה במסמכים הדרושים:

  1. להורדה וצפייה במסמך התבחינים לחץ כאן 
  2. להורדה והגשה של טופס הבקשה לקבלת תמיכה לחץ כאן
כמו כן ניתן להגיע אל הגב' שי-לי פישר  בקומה ג' בבנין העירייה, על מנת לקבל את התבחינים והטפסים הנ"ל.

יש להגיש את הבקשות (למשרד הנ"ל)  בצירוף כל המסמכים הדרושים, תוך 30 יום ממועד פרסום מודעה זו, ולא יאוחר מיום 15/2/19 .            

בהתאם לנוהל משרד הפנים, בקשות שתוגשנה לאחר המועד הנ"ל לא תובאנה לדיון בועדת התמיכות.

עיריית נהריה