תוכנית תרבות מידעטק נהריה ינואר - אפריל 2019

תוכנית תרבות מידעטק נהריה ינואר - אפריל 2019
מועד תחילה: 20/01/2019
מועד סיום: 15/04/2019

תוכנית תרבות מידעטק נהריה ינואר - אפריל 2019