הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
    אירועים בעיר  
פתח תפריט

ממונה חופש המידע (קומה 4)

בעלי תפקידים

שםטלפוןפקסדואלתפקיד
אילוז דודו0498798719929679d_eiluz@nahariya.muni.ilדוד אילוז – עוזר ראש העירייה, ממונה על חוק חופש המידע ומ"מ מרכז ישיבות המועצה