פרטוקול מספר 6/19 מישיבת הכספים, שנערכה ביום חמישי 2.1.2020 בלשכת הגזבר

 
תאריך פרסום: 17/01/2022
שנה: 2020

פרטוקול מספר 6/19 מישיבת הכספים, שנערכה ביום חמישי 2.1.2020 בלשכת הגזבר