פרטוקול ישיבת וועדת השלושה אשר התקיימה בתאריך 2.07.2020 בנושא החלטה על התקשרות לשירותי ניהול-פיקוח

 
תאריך פרסום: 07/02/2020
שנה: 2020

פרטוקול ישיבת וועדת השלושה אשר התקיימה בתאריך 2.07.2020 בנושא החלטה על התקשרות לשירותי ניהול-פיקוח