פרוטוקול ישיבת וועדת השלושה מיום ד’ 10.6.2020 בנושא התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

 
תאריך פרסום: 06/10/2020
שנה: 2020

פרוטוקול ישיבת וועדת השלושה מיום ד’ 10.6.2020 בנושא התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח