פרוטוקול ועדת שלושה מיום 7.8.18 בעניין התקשרות ללא מכרז עם החברה למשק וכלכלה סוכנות ביטוח (1992) בע”מ לעניין ביטוח תלמידים

 
תאריך פרסום: 08/07/2018
שנה: 2018

פרוטוקול ועדת שלושה מיום 7.8.18 בעניין התקשרות ללא מכרז עם החברה למשק וכלכלה סוכנות ביטוח (1992) בע”מ לעניין ביטוח תלמידים