פרוטוקול ועדת שלושה מיום 15.10.2020 בנושא בחירת ספק יחיד מערכות חינוך OP

 
תאריך פרסום: 19/01/2022
שנה: 2020

פרוטוקול ועדת שלושה מיום 15.10.2020 בנושא בחירת ספק יחיד מערכות חינוך OP