פרוטוקול ועדת השלושה 09.12.2020 בנושא החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

 
תאריך פרסום: 12/09/2020
שנה: 2020

פרוטוקול ועדת השלושה 09.12.2020 בנושא החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח