פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 14.2.2021 ועדת ההתקשרויות מאשרת בהתאם להמלצתה המקצועית של מנהלת הכספים בחברה על בחירת תכנת פריוריסיטי המותאמת לניהול תאגידים עירוניים

 
תאריך פרסום: 03/03/2021
שנה: 2021

פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 14.2.2021 ועדת ההתקשרויות מאשרת בהתאם להמלצתה המקצועית של מנהלת הכספים בחברה על בחירת תכנת פריוריסיטי המותאמת לניהול תאגידים עירוניים