וועדת השלושה פרוטוקול ישיבה מיום 26.6.19 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

 
תאריך פרסום: 16/01/2022
שנה: 2020

וועדת השלושה פרוטוקול ישיבה מיום 26.6.19 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח