​ארנונה ושילוט לעסקים

​​​​​​עיריית נהריה מספקת לכם את כל הדרכים הנוחות ביותר ליצירת קשר עם כל אגפי העירייה ובמיוחד עם אגף הגבייה. 

בשנים האחרונות דרכים חדשות לביצוע תשלומים בקלות ללא צורך לצאת מהבית.

אגף הגבייה של עיריית נהריה מציע לתושבים מוקד גבייה טלפוני שמאפשר להם לבצע שלל פעולות מבלי לצאת מפתח הדלת. במוקד הגבייה תוכלו לבצע פעולות כגון:
 • ​הגשת בקשות להנחה בארנונה
 • הגשת בקשה להנחה בגין נכס ריק
 • הגשת בקשה לנכס לא ראוי לשימוש​
 • הגשת בקשה לאישור בטאבו
 • שינוי כתובת למשלוח חשבון הארנונה
 • שליחת הודעה על חדילת חזקה בנכס
 • בקשה לקבלת אישור 'אי קבלת הנחה בארנונה'
 • החלפת מחזיקים בנכס – מכירה או השכרה
 • תשלומים ובירורים אחרים​

ייתכן וישנם רח​ובות הנמצאים על גבול האזורים. מידע מדויק בגין אזור הרחוב המבוקש ניתן לקבל באגף הגבייה במחלקת השומא.​

תשלום אגרת שילוט

​​פעולות הנדרשות לצורך הגשת בקשה לתליית שלטים בעיר

פירוט הפעולות:
יש להגיש את טופס הבקשה לצורך תליית שלטים חתום וכולל את הפרטים הבאים:
 • ​אישור בעל הנכס עליו יתלה השלט העתידי
 • פירוט החומרים מהם יהיה עשוי השלט 
 • יש לצרף הדמיה/תמונה של המקום בו יוצב השלט​

דגשים להגשת הבקשה לאישור הצבת שלט:

 • ​אין להתקין שלט, אלא לאחר קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרת השילוט כנדרש.
 • הוצאות הסרת שלט ללא אישור יחולו על בעל השלט, כל נזק שיגרם עקב ההסרה יהיה באחריות בעל השלט ועל חשבונו.
 • המבקש להציב שלט יגיש בקשה בכתב למחלקת רישוי עסקים, בציון פרטי המבקש ומענו.
לבקשה יצורפו:
 1. תצלום חזית הנכס שעליו יוצב השילוט.
 2. תרשים השילוט, מידותיו,מקום הצגתו.
 מחלקת פיקוח ורישוי עסקים תדון בבקשה ותישלח תשובה למבקש
 במידה והעסק נסגר, הוסר/ו שלט/ים או חלו שינויים בתוכן או בצורה או במידות השלט/ים,על בעל העסק להודיע בכתב ליחידת פרסום ושילוט.

רישיון השילוט הוא שנתי ויפקע ב-31 בדצמבר של השנה בה ניתן
באחריות בעל העסק להחזיק את השילוט בצורה נקייה,נאה,תקינה ובטוחה.

כניסה לתשלום אגרת השילוט העירונית לתשלום אגרת שילוט: