רישוי עסקים פיקוח ואכיפה

​​פעילות המחלקה, מתנהלת בין ​השעות 06:00 – 23:00, בשגרת היומיום והן באירועים מיוחדים. 

צוות הפקחים מקבל הנחיות ביחס למשימות ממוקדות בהן עליהם לטפל באותו יום, לצד הטיפול במשימות השוטפות, על פי תוכנית העבודה המחלקתית. במקביל, מתבצע ניתוח הפעילות, כהליך של הפקת לקחים ויישומם ביחס למטלות העומדות בפתח. במסגרת תפקידם מסיירים הפקחים העירוניים ברחובות העיר. מאתרים מפגעים ומדווחים למוקד העירוני או למחלקה האחראית ישירות ומסייעם בכך לסילוק מהיר של המפגע.

פעילות המחלקה:

 
תפקידי המחלקה אינם מתמצים רק באכיפת החניה כחוק, אלא באכיפת שורה ארוכה של חוקי עזר. הכוללים:
  
 • כלי רכב נטושים.
 • השלכת אשפה, ופסולת שונה.
 • הוצאת חומרי בנייה במהלך שיפוצים, ופינוי הפסולת.
 • הוצאת סחורה לשטח המדרכה מעבר לאישור הקיים.
 • הוצאת קרטונים מבתי עסק שלא בשעות האיסוף.
 • גרימת נזק לרחוב על ידי הנחת מכשול, חומרי בנייה וכו' הפוגעים בחזות הרחוב, והעיר.
 • חנייה במקום אסור.
 • רוכלות בלתי חוקית.
 • פתיחת בתי עסק ללא רישיון.
 • הוצאת גזם.
 • גדר חיה פולשת.
 • כלבים משוטטים ואכיפת צואת כלבים.
 • שמירה על חזות העיר, וניקיונה.
 • איתור מפגעים ועוד.
 • הפרעות למנוחת התושבים.
 • מניעת רעש.
 • הסרת מודעות ושלטים המוצבים בניגוד לחוק.
 • הכוונת התנועה, על פי הצורך.
 • ביצוע צווי סגירה, בתיאום עם המחלקה לרישוי עסקים, ובסיוע המשטרה.
 • שמירה על בריאות הציבור, ומניעת סכנות לציבור.
 • פינוי מקלטים ושמירתם תוך נתינת דרישה לפינוי גרוטאות וחפצים.
 • אכיפה בנושא עישון במקומות ציבוריים.
 • אכיפה בנושא רכיבה לא חוקית על כלי רכב דו גלגליים
 
על מח' רישוי עסקים מוטלת האחריות לדאוג שהעסקים יפעלו במסגרת החוק
כמו כן להגן על הציבור ולשם כך נחקק (חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968).

רשיון עסק:

רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995 חייב ברישיון לפתיחתו וניהולו.
 
כתובת:
 
רח' שדרות הגעתון 19 קומה 1 בניין העירייה.​

​תפקידשם פרטי+שם משפחה​טלפון​דואר אלקטרוני​פקס​
מ​נהל מח' פיקוח עירוני ורישוי עסקים ​עו"ד אלחיאני דודו ​049879860​davidl@nahariya.muni.il​
049517505
אחראית רישוי עסקים ​​מרלי רוזי ​049879813​rozim@nahariya.muni.il049517505
פקידת דוחות חנייה ​גוהרי לאה​049879802​Pikuach.h@nahariya.muni.il049517505