שלב שני להוצאת רישיון עסק

​בהתאם לחוק רישוי עסקים, עם קבלת הבקשה, מועברת הבקשה בליווי המסמכים הנדרשים לבדיקת אגף הנדסה - הוועדה המקומית לתכנון ובניה, על מנת לבדוק את התאמת העסק לדיני תכנון ובניה.

במידה ומתקבל אישור, מועברת הבקשה לקבלת חוות דעת של כל הגורמים המאשרים המופיעים בחוק.
גורמים מאשרים​

בהתאם למפורט בחוק רישוי עסקים ותקנותיו, נדרש העסק לקבל את אישור משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק ואת אישורם של גורמים נוספים בהתאם לשיקול דעת של רשות הרישוי.
 

היתרים נלווים: 

אגף הנדסה - נדרש אישורו בכל סוגי העסקים. לפרטים ניתן לפנות לאגף בטלפון: 049879828.שעות קבלת קהל במשרדי מהנדס העיר ובמחלקת בינוי עיר: ימים א' ו - ד' בין שעות 08.30-12.00 , 16.00-18.00
כתובת: שדרות הגעתון 19,נהריה,קומה 6.

איגוד שירותי כבאות והצלה  - נדרש אישורם בכל סוגי העסקים. לפרטים ניתן לפנות לשירותי כיבוי אש בטלפון: 102 או להיכנס לאתר שירותי כבאות והצלה

המחלקה לאיכות הסביבה - מטפלת בנושאי איכות הסביבה, מטרדי רעש, ריח, שפכים ונושאים סביבתיים נוספים. לפרטים ניתן לפנות לטלפון: מחלקת תברואה 049879842

משרד הבריאות - מטפל בתברואה ושמירה על בריאות הציבור. לפרטים ניתן לפנות ללשכת הבריאות הנפתית בטלפון: 03-9051810. כתובת: רחוב אחד העם 31, פתח תקווה.

משטרת ישראל - מטפלת במניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות. לפרטים ניתן לפנות בטלפון: 100

אגף הרוקחות - באמצעות משרד הבריאות.

וטרינר עירוני - מטפל בעסקים הקשורים למזון מן החי (בשר, עופות, דגים) ובע"ח. לפרטים ניתן לפנות בטלפון: ד"ר אמיתי אייל תברואה וטרינר העירייה 049879324 .

משרד התחבורה - מטפל בעסקים המטפלים בנושאי כלי רכב, כלי שיט, מוסכים ותחנות מוניות.

משרד החינוך התרבות והספורט - מטפל בעסקים המטפלים בנושאי קייטנות ומכוני כושר.

רשות הרישוי קובעת את נותני האישור שאישורם נדרש לרישיון העסק, בהתאם למפורט בצו רישוי עסקים ובהתאם לשיקול דעת הרשות.
 
כל נותן אישור צריך להחזיר התייחסותו בתוך 30 יום או לבקש דחייה עד 90 יום, וזאת בתנאי שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק ואין כל עיכוב מצד מגיש הבקשה.

כל נותן אישור בוחן את הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק.
ניתן לעקוב אחר סטטוס הליך הרישוי גם באמצעות תיק תושב באתר האינטרנט העירוני,לאחר פירוט סטטוסים אפשריים במערכת.

אישור :

 
במידה וכל גורמי הרישוי נתנו את אישורם, תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון עסק.
תנאים מוקדמים (סטטוס טיפול) -
 
במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים, יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות תיקון הליקויים. עם הוכחת העמידה בתנאים (באמצעות ביקור בעסק לבדיקת הליקויים), ניתן לקבל רישיון.
 
סירוב:
 
במידה ואחד או יותר מגורמי הרישוי מחזירים סירוב - לא ניתן לקבל רישיון. במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם רישוי שסירב.
 
לידיעתך:
 
במידה ואחר מנותני האישור יודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע על כך למגיש באמצעות מכתב מנומק.