תעריפי אגרות רישוי עסקים

​אגרות רישוי עסקים:

סוג האגרה
​אגרה בש"ח
​אגרת רישוי עסקים/חידוש רשיון
​324 ש"ח
​בקשה להשגה
​324 ש"ח
​חוות דעת מקדמית
​324 ש"ח
​היתר מזורז
​324 ש"ח
​כפל רשיון
​324 ש"ח
​היתר חנייה למונית
​615 ש"ח
​היתר הצבת שולחנות
​89 ש"ח למטר