ביה”ס תיכון 48 כיתות

טיילת פסי רכבת עד נחל סערטיילת פסי רכבת עד נחל סערטיילת פסי רכבת עד נחל סערטיילת פסי רכבת עד נחל סערטיילת פסי רכבת עד נחל סער